Sài Gòn - Hà Nội

Chuyên mục: Linh Kiện 99%

Vi điều khiển ATmega2560 Điện áp hoạt động 5V Điện áp đầu vào (được đề nghị) 7-12V Điện áp đầu vào (giới hạn) 6-20V Số lượng chân  I / O 54 (trong đó có 15 cung cấp sản lượng PWM)…

Read more