Sài Gòn - Hà Nội

Chuyên mục: Mô hình

Vi điều khiển ATmega328P Điện áp hoạt động 5V Điện áp đầu vào (được đề nghị) 7-12V Điện áp đầu vào (giới hạn) 6-20V Số chân  I / O kĩ thuật số 14 (trong đó có 6 cung cấp đầu…

Read more